පයිතන් සහ සී ප්ලස් ප්ලස් කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රැමින් නැතිනම් පරිගණක ක්‍රමලේඛනය සඳහා අත්පොත් තියෙන කෙනෙකුට මූලිකව ඉගෙනගන්න ගැලපෙන ක්‍රමලේඛන භාෂා (Programming Languages) දෙකක්. පයිතන් සහ සී ප්ලස් ප්ලස් තම පරිගණකයේ ස්ථාපනය කිරීමේ සිට සරල පරිගණක වැඩසටහනක් ලිවීම දක්වා වූ දේ පහතින් බාගන්න තියෙන ඊබුක් එකෙන් ඉගෙන ගන්න පුලුවන්. ඒ වගේම මෙම පෝස්ට් එකට ලැබෙන ප්‍රතිචාර අනුව මෙම ක්‍රමලේඛන භාෂා දෙකෙහි පරතරටම අධ්‍යනය කරන්න තවත් ඊබුක් ටියුටෝරියල් සිංහලෙන් සොෆ්ට් වෙබ් අඩවිය හරහා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


39.2 MB


පයිතන් සහ සී ප්ලස් ප්ලස් මුල සිට - Python & C++ for Beginners

පයිතන් සහ සී ප්ලස් ප්ලස් කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රැමින් නැතිනම් පරිගණක ක්‍රමලේඛනය සඳහා අත්පොත් තියෙන කෙනෙකුට මූලිකව ඉගෙනගන්න ගැලපෙන ක්‍රමලේඛන භාෂා (Programming Languages) දෙකක්. පයිතන් සහ සී ප්ලස් ප්ලස් තම පරිගණකයේ ස්ථාපනය කිරීමේ සිට සරල පරිගණක වැඩසටහනක් ලිවීම දක්වා වූ දේ පහතින් බාගන්න තියෙන ඊබුක් එකෙන් ඉගෙන ගන්න පුලුවන්. ඒ වගේම මෙම පෝස්ට් එකට ලැබෙන ප්‍රතිචාර අනුව මෙම ක්‍රමලේඛන භාෂා දෙකෙහි පරතරටම අධ්‍යනය කරන්න තවත් ඊබුක් ටියුටෝරියල් සිංහලෙන් සොෆ්ට් වෙබ් අඩවිය හරහා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


39.2 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.