එලයිට් මියුසික් ප්ලේයර් (Elite Music Player) කියන්නේ, සාමාන්‍ය ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මියුසික් ප්ලේයරයකට වඩා වැඩි පහසුකම්, අංගෝපාංග තියෙන ප්‍රිමියම් ප්ලේයර් එකක්. මෙමඟින් සුපිරි එච් ඩී ශබ්ද ගුණාත්මකභාවයක් ලබා ගත හැකිවනවා වගේම, තමාගේම ඇල්බම් සකසා ගත හැකිවීම, ශබ්ද පරිපාලනය, ස්ලීප් ටයිමින් තැබීම, අවශ්‍ය තීම් එකක් ඇප්ලයි කිරීම, ඇප් එක හරහාම යූටියුබ් භාවිතා කිරීම, ඇතුලු තවත් බොහෝ දේ කරගත හැකියි. සීමිත කාලයක් පමණක් ගූගල් ප්ලේ ස්ටෝරුවේ නොමිලේ දෙන නිසා ඉක්මන් කරන්න. ජය.


රුපියල් 2525/=ක් වටිනා එම් පී ත්‍රී මියුසික් ප්ලේයර් එකක් නොමිලේ

එලයිට් මියුසික් ප්ලේයර් (Elite Music Player) කියන්නේ, සාමාන්‍ය ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මියුසික් ප්ලේයරයකට වඩා වැඩි පහසුකම්, අංගෝපාංග තියෙන ප්‍රිමියම් ප්ලේයර් එකක්. මෙමඟින් සුපිරි එච් ඩී ශබ්ද ගුණාත්මකභාවයක් ලබා ගත හැකිවනවා වගේම, තමාගේම ඇල්බම් සකසා ගත හැකිවීම, ශබ්ද පරිපාලනය, ස්ලීප් ටයිමින් තැබීම, අවශ්‍ය තීම් එකක් ඇප්ලයි කිරීම, ඇප් එක හරහාම යූටියුබ් භාවිතා කිරීම, ඇතුලු තවත් බොහෝ දේ කරගත හැකියි. සීමිත කාලයක් පමණක් ගූගල් ප්ලේ ස්ටෝරුවේ නොමිලේ දෙන නිසා ඉක්මන් කරන්න. ජය.


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.