අපි කැමතිම ටී වී සෙරීස් තොගයකට හිමිකම් කියන නෙට්ෆ්ලික්ස් වෙබ් අඩවියේ බොහෝ දෙනෙක් නොදන්නා පැතිකඩක් ගැනයි අද කියන්න යන්නේ. කාලයෙන් කාලයට එම වෙබ් අඩවිය මඟින් ටී වී සෙරීස් නොමිලේ බැලීමේ පහසුකම් සපයනවා. මේ සඳහා නෙට්ෆ්ලික්ස් වෙබ් අඩවියේ රෙජිස්ටර් වීමක්, ඊ-මේල් ලිපින ලබා දීමක් වැනි අවශ්‍යතා කිසිවක් සම්පූර්ණ කල යුතු වන්නේ නැහැ. මෙහි පල කර ඇති ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා අවශ්‍ය වීඩියෝ ඒ් මොහොතේම නරඹන්න පුලුවන්. මෙම නොමිලේ දෙන ලිස්ට් එක කාලයෙන් කාලයට වෙනස් වන නිසා ඔබ කැමති ටී වී සෙරීස් එම කාලය ඇතුලතම නරඹන්න. එහෙම නැතිනම් ඔබේ නෙට්ෆ්ලික්ස් ගිණුමට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එහෙනම් නෙට්ෆ්ලික්ස් නොමිලේ බලන්න මෙතනින් යන්න. ජය. 


නෙට්ෆ්ලික්ස් නොමිලේ බලමු - Watch Netflix For Free

අපි කැමතිම ටී වී සෙරීස් තොගයකට හිමිකම් කියන නෙට්ෆ්ලික්ස් වෙබ් අඩවියේ බොහෝ දෙනෙක් නොදන්නා පැතිකඩක් ගැනයි අද කියන්න යන්නේ. කාලයෙන් කාලයට එම වෙබ් අඩවිය මඟින් ටී වී සෙරීස් නොමිලේ බැලීමේ පහසුකම් සපයනවා. මේ සඳහා නෙට්ෆ්ලික්ස් වෙබ් අඩවියේ රෙජිස්ටර් වීමක්, ඊ-මේල් ලිපින ලබා දීමක් වැනි අවශ්‍යතා කිසිවක් සම්පූර්ණ කල යුතු වන්නේ නැහැ. මෙහි පල කර ඇති ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා අවශ්‍ය වීඩියෝ ඒ් මොහොතේම නරඹන්න පුලුවන්. මෙම නොමිලේ දෙන ලිස්ට් එක කාලයෙන් කාලයට වෙනස් වන නිසා ඔබ කැමති ටී වී සෙරීස් එම කාලය ඇතුලතම නරඹන්න. එහෙම නැතිනම් ඔබේ නෙට්ෆ්ලික්ස් ගිණුමට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එහෙනම් නෙට්ෆ්ලික්ස් නොමිලේ බලන්න මෙතනින් යන්න. ජය. 


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.