මොඩර්න් පෙන්සිල් ස්කෙට්ච් ෆොටෝෂොප් ඇක්ෂන් (Modern Pencil Sketch Photoshop Action) එක මඟින් ඔබ සතුව පවතින සැබෑ ඡායාරූපයක් පහත රූපයේ පරිදි පැන්සලෙන් ඇඳි චිත්‍රයකට පෙරලන්න පුලුවන්. මේ සඳහා පහත පියවරයන් අනුගමනය කරන්න.


1. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත් ෆොල්ඩරයේ ඇති Brushes (1st load me), Patterns (1st load me), Modern Pencil Sketch Photoshop Action ෆයිල්ස් පිළිවෙලින් ඩබල් ක්ලික් කරමින් ෆොටෝෂොප් මෘදුකාංගය වෙත ඇතුලත් කර ගන්න. 


2. ඔබට අවශ්‍ය ඡායාරූපය ෆොටෝෂොප් මඟින් විවෘත කර ගන්න. මෙහිදී ඔබගේ ඡායාරූපය ආර්.ජී.බී (RGB) ෆෝමැට්ටුවෙන් තිබිය යුතුයි. එසේ නොවේනම් මෙනු බාර්හි Image > Mode > "RGB color" සහ "8 Bits/Channel" ලෙස සකසන්න. 


3. Leyar > New > Layer මඟින් නව ලේයරයක් ගෙන එය "brush"ලෙස නම් කරන්න. 


4. එම ලේයරයෙහි ඔබට සිතුවමක් බවට පත්කිරීමට අවශ්‍ය කොටස බ්‍රෂ් එක භාවිතයෙන් පාට කරන්න.


5. දැන් ඔබගේ ඇක්ෂන් පැනලයේ Modern Pencil Sketch Photoshop Action තුළ ඇති All in one play action තෝරා පහතින් ඇති ප්ලේ බට්න් එක ක්ලික් කරන්න.


6. මිනිත්තු කිහිපයකින් ඔබට, ඔබ තෝරාගත් ඡායාරූපය පැන්සලෙන් ඇඳි සිතුවමක් ලෙස ලබා ගත හැක.


ඔබට අපැහැදිලි තැනක් වේ නම් කොමෙන්ටුවක් දාගෙන යන්න. උත්සාහ කරලා බලන්න. ජය.


3.7 MB


ඡායාරූපයක් පැන්සලෙන් ඇඳි සිතුවමකට පෙරලමු

මොඩර්න් පෙන්සිල් ස්කෙට්ච් ෆොටෝෂොප් ඇක්ෂන් (Modern Pencil Sketch Photoshop Action) එක මඟින් ඔබ සතුව පවතින සැබෑ ඡායාරූපයක් පහත රූපයේ පරිදි පැන්සලෙන් ඇඳි චිත්‍රයකට පෙරලන්න පුලුවන්. මේ සඳහා පහත පියවරයන් අනුගමනය කරන්න.


1. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත් ෆොල්ඩරයේ ඇති Brushes (1st load me), Patterns (1st load me), Modern Pencil Sketch Photoshop Action ෆයිල්ස් පිළිවෙලින් ඩබල් ක්ලික් කරමින් ෆොටෝෂොප් මෘදුකාංගය වෙත ඇතුලත් කර ගන්න. 


2. ඔබට අවශ්‍ය ඡායාරූපය ෆොටෝෂොප් මඟින් විවෘත කර ගන්න. මෙහිදී ඔබගේ ඡායාරූපය ආර්.ජී.බී (RGB) ෆෝමැට්ටුවෙන් තිබිය යුතුයි. එසේ නොවේනම් මෙනු බාර්හි Image > Mode > "RGB color" සහ "8 Bits/Channel" ලෙස සකසන්න. 


3. Leyar > New > Layer මඟින් නව ලේයරයක් ගෙන එය "brush"ලෙස නම් කරන්න. 


4. එම ලේයරයෙහි ඔබට සිතුවමක් බවට පත්කිරීමට අවශ්‍ය කොටස බ්‍රෂ් එක භාවිතයෙන් පාට කරන්න.


5. දැන් ඔබගේ ඇක්ෂන් පැනලයේ Modern Pencil Sketch Photoshop Action තුළ ඇති All in one play action තෝරා පහතින් ඇති ප්ලේ බට්න් එක ක්ලික් කරන්න.


6. මිනිත්තු කිහිපයකින් ඔබට, ඔබ තෝරාගත් ඡායාරූපය පැන්සලෙන් ඇඳි සිතුවමක් ලෙස ලබා ගත හැක.


ඔබට අපැහැදිලි තැනක් වේ නම් කොමෙන්ටුවක් දාගෙන යන්න. උත්සාහ කරලා බලන්න. ජය.


3.7 MB


2 comments:

  1. ඔයාගේ ඇක්ෂන් එක වැඩ නැහැ. බොරු ෆයිල් එකක්.

    ReplyDelete
  2. ඔබගේ ව්‍යාපාරය කුමක් වුවත් එය ගැන ඔබගේ පරිභෝගිකින් දැනුවත් කිරීමෙන්ම පමණි ඔබගේ අදායම වැඩිකරගත හැක්කේ. ඔයාගේ නිෂ්පාදනය , ආයතනය, වෙළඳ ව්‍යාපාරය, සියලුම භාණ්ඩ හා සේවා නොමිලේ අසීමිතව advertise කර ගන්න danweema.com
    වෙත පිවිසෙන්න එය පාවිච්චි කරන්න. සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ...!!!! ඔයාගේ මිතුරන්ටත් මෙය දැනුම්දෙන්න. මෙම පොස්ට් එක අනිත් අයටත් යවන්න. share / forward කරන්න.

    ReplyDelete

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.