ෆ්ලිප් ස්පාර්ක් සහ ඩී එෆ් වයි ඊ-පොත හරහා ඔබට පාරිභෝගික ආකර්ෂණය සහිත, $0.03 වැනි අඩු වටිනාකමකින් යුත් නිෂ්පාදන සොයාගෙන ඉක්මනික් විකුණා දිනකට ඩොලර් 633 වඩා වැඩි මුදලක් උපයන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගන්න. මෙහිදී පහත දක්වා ඇති අයුරින් ප්‍රධාන පියවරන් දෙකකි.


පියවර 1 : අඩු පිරිවැයකින් ඔබට පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි පාරිභෝගික ආකර්ෂණය සහිත නිෂ්පාදන සොයා ගන්න (ඩොලර් 0.3 ක් තරම් අඩු)


වේගයෙන් සහ වැඩි ප්‍රමාණයකින් අලෙවි වන නිෂ්පාදන පහසුවෙන් සොයා ගන්නේ කෙසේදැයි මෙහි දක්වා ඇත. නිෂ්පාදන විකිණෙන තුරු ඔබ බලා සිටිය යුතු නැත. බොහෝ විට, ඔබ කළ යුතුව ඇත්තේ ඒවා ලැයිස්තු ගත කිරීම පමණි. 


පියවර 2 : නිෂ්පාදන ඉක්මනින් විකුණන්න


අඩු මිල  නිෂ්පාදන සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති බැවින්, ඔබ ඒවා අන්තර්ජාලය හරහා ලැයිස්තුගත කළහොත් ටොන් ගණනක අලෙවියක් නිබඳව ලැබේ. අලෙවිය සඳහා ගෙවීමට හෝ වෙබ් අඩවියක් තැනීමට පවා අවශ්‍ය නැත.


මෙය ඇත්තෙන්ම මෙය සරල ය. මිනිත්තු කිහිපයක් තුළ ඕනෑම අයිතමයක් ලැයිස්තුගත කරන්නේ කෙසේද? අකුණු වේගයෙන් භාණ්ඩ නිසි ලෙස මිල කර විකුණන්නේ කෙසේද? ට්‍රැෆික් වැඩි කර ගැනීම තුළින් වැඩි අලෙවියක් ලබා ගන්නේ කෙසේද? පැහැදිලිව ඉගෙන ගන්න. දැන්ම බාගන්න. ජය.


6.7 MB


මසකට ඩොලර් 20 000ක් උපයන ක්‍රමය - Flip Spark & DFY

ෆ්ලිප් ස්පාර්ක් සහ ඩී එෆ් වයි ඊ-පොත හරහා ඔබට පාරිභෝගික ආකර්ෂණය සහිත, $0.03 වැනි අඩු වටිනාකමකින් යුත් නිෂ්පාදන සොයාගෙන ඉක්මනික් විකුණා දිනකට ඩොලර් 633 වඩා වැඩි මුදලක් උපයන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගන්න. මෙහිදී පහත දක්වා ඇති අයුරින් ප්‍රධාන පියවරන් දෙකකි.


පියවර 1 : අඩු පිරිවැයකින් ඔබට පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි පාරිභෝගික ආකර්ෂණය සහිත නිෂ්පාදන සොයා ගන්න (ඩොලර් 0.3 ක් තරම් අඩු)


වේගයෙන් සහ වැඩි ප්‍රමාණයකින් අලෙවි වන නිෂ්පාදන පහසුවෙන් සොයා ගන්නේ කෙසේදැයි මෙහි දක්වා ඇත. නිෂ්පාදන විකිණෙන තුරු ඔබ බලා සිටිය යුතු නැත. බොහෝ විට, ඔබ කළ යුතුව ඇත්තේ ඒවා ලැයිස්තු ගත කිරීම පමණි. 


පියවර 2 : නිෂ්පාදන ඉක්මනින් විකුණන්න


අඩු මිල  නිෂ්පාදන සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති බැවින්, ඔබ ඒවා අන්තර්ජාලය හරහා ලැයිස්තුගත කළහොත් ටොන් ගණනක අලෙවියක් නිබඳව ලැබේ. අලෙවිය සඳහා ගෙවීමට හෝ වෙබ් අඩවියක් තැනීමට පවා අවශ්‍ය නැත.


මෙය ඇත්තෙන්ම මෙය සරල ය. මිනිත්තු කිහිපයක් තුළ ඕනෑම අයිතමයක් ලැයිස්තුගත කරන්නේ කෙසේද? අකුණු වේගයෙන් භාණ්ඩ නිසි ලෙස මිල කර විකුණන්නේ කෙසේද? ට්‍රැෆික් වැඩි කර ගැනීම තුළින් වැඩි අලෙවියක් ලබා ගන්නේ කෙසේද? පැහැදිලිව ඉගෙන ගන්න. දැන්ම බාගන්න. ජය.


6.7 MB


1 comment:

  1. ඔබගේ ව්‍යාපාරය කුමක් වුවත් එය ගැන ඔබගේ පරිභෝගිකින් දැනුවත් කිරීමෙන්ම පමණි ඔබගේ අදායම වැඩිකරගත හැක්කේ. ඔයාගේ නිෂ්පාදනය , ආයතනය, වෙළඳ ව්‍යාපාරය, සියලුම භාණ්ඩ හා සේවා නොමිලේ අසීමිතව advertise කර ගන්න danweema.com
    වෙත පිවිසෙන්න එය පාවිච්චි කරන්න. සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ...!!!! ඔයාගේ මිතුරන්ටත් මෙය දැනුම්දෙන්න. මෙම පොස්ට් එක අනිත් අයටත් යවන්න. share / forward කරන්න.

    ReplyDelete

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.