සවන් මිනිට් වර්ක් අවුට් ප්‍රෝ (7 Minute Workout PRO) ඇප් එක මඟින් ඔබට මිනිත්තු 7ක් තුළ ඔබේ මුළු ශරීරයම ක්‍රියාත්මක වන අයුරින්, උපරිම කැලරි දහනය කර ව්‍යායාම වල යෙදීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ සපයයි. අතිරික්ත සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර අනුභව කිරීමෙන් සහ අධික ලෙස ව්‍යායාම කිරීමෙන් ඔබේ ශරීරයට හානිකර විය හැකිය. පැය ගණනක් වෙහෙස මහන්සි වී ව්‍යායාම කිරීමෙන් ඔබේ ශරීරයට වැඩි කාලයක් ආතතිය ලබාදීම නිසා සාමාන්‍ය පුද්ගලයාගේ සිට වෘත්තීය මලල ක්‍රීඩකයා දක්වා ඕනෑම කෙනෙකුට හානිකර විය හැකිය. එමෙන්ම කාර්යබහුල ඔබට දිනකට පැය ගණනකට වඩා, මිනිත්තු 7ක කාලයක් සොයා ගැනීම පහසුය. සවන් මිනිට් වර්ක් අවුට් ප්‍රෝ මඟින් දිනපතා ඔබගේ මිනිත්තු 7ක ව්‍යායාම ලබා ගැනීමට මතක් කරන අතර දෛනික අභිප්‍රේරණයන්, ප්‍රගතිය පෙන්වාදීම සහ තවත් විශේෂාංග ගණනාවකට පහසුකම් සපයයි. බාගන්න. ජය.සිරුර හැඩකර ගැනීමට රු.550/=ක් වටිනා ඇප් එකක් නොමිලේ

සවන් මිනිට් වර්ක් අවුට් ප්‍රෝ (7 Minute Workout PRO) ඇප් එක මඟින් ඔබට මිනිත්තු 7ක් තුළ ඔබේ මුළු ශරීරයම ක්‍රියාත්මක වන අයුරින්, උපරිම කැලරි දහනය කර ව්‍යායාම වල යෙදීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ සපයයි. අතිරික්ත සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර අනුභව කිරීමෙන් සහ අධික ලෙස ව්‍යායාම කිරීමෙන් ඔබේ ශරීරයට හානිකර විය හැකිය. පැය ගණනක් වෙහෙස මහන්සි වී ව්‍යායාම කිරීමෙන් ඔබේ ශරීරයට වැඩි කාලයක් ආතතිය ලබාදීම නිසා සාමාන්‍ය පුද්ගලයාගේ සිට වෘත්තීය මලල ක්‍රීඩකයා දක්වා ඕනෑම කෙනෙකුට හානිකර විය හැකිය. එමෙන්ම කාර්යබහුල ඔබට දිනකට පැය ගණනකට වඩා, මිනිත්තු 7ක කාලයක් සොයා ගැනීම පහසුය. සවන් මිනිට් වර්ක් අවුට් ප්‍රෝ මඟින් දිනපතා ඔබගේ මිනිත්තු 7ක ව්‍යායාම ලබා ගැනීමට මතක් කරන අතර දෛනික අභිප්‍රේරණයන්, ප්‍රගතිය පෙන්වාදීම සහ තවත් විශේෂාංග ගණනාවකට පහසුකම් සපයයි. බාගන්න. ජය.No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.