ඩොලර් 19.99ක් වටිනා ලිට්ල් නයිට්මෙයාර්ස් (Little Nightmares) ගේම් එක මේ දවස්වල ස්ටීම් ස්ටෝරුවේ නොමිලේ දෙනවා. ඔබ කුඩාකල බියට පත් වූ අමුතු හැගීම් බොහෝමයක් ඔබට මතක ඇති. ලිට්ල් නයිට්මෙයාර්ස්හි අඳුරු අත්භූත කතාව සමඟ එම හැඟීම් නැවත පණලබනු ඇති. දූෂිත ආත්මයන් වාසය කරන අමුතු යාත්‍රාවක් තුළ ආහාරයක් බවට පත් නොවී පැන යාමට සිදු වන අතර ඉදිරියට යත්ම, කරදරකාරී බෝනික්කන්ගෙන් යුත් බන්ධනාගාරයක්, රහස්වලින් පිරුණු ක්‍රීඩා පිටියක් ගවේෂණය කිරීමට සිදු වේ. ඉතිං ස්ටීම් ස්ටෝරුව තාම කොම්පියුටරේට ඉන්ස්ට්‍රෝල් කර ගෙන නැති අය මෙතනින් ගිහින් බා ගන්න. ඊට පස්සේ ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරලා රෙජිස්ටර් වෙලා ස්ටොර් (Store) ටැබ් එකෙන් නොමිලේ දෙන ලිට්ල් නයිට්මෙයාර්ස් ගේම් එක ඇඩ් කර ගන්න. ඊට පස්සේ ඩේටා තියෙන වෙලාවක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා සෙල්ලම් කරන්න. මේ ගේම් එක නොමිලේ දෙන්නේ 2021.05.30 දක්වා පමණයි. ඒ නිසා ඉක්මන් කරන්න. ජය.


කුඩා බියකරු සිහින නොමිලේ - Little Nightmares

ඩොලර් 19.99ක් වටිනා ලිට්ල් නයිට්මෙයාර්ස් (Little Nightmares) ගේම් එක මේ දවස්වල ස්ටීම් ස්ටෝරුවේ නොමිලේ දෙනවා. ඔබ කුඩාකල බියට පත් වූ අමුතු හැගීම් බොහෝමයක් ඔබට මතක ඇති. ලිට්ල් නයිට්මෙයාර්ස්හි අඳුරු අත්භූත කතාව සමඟ එම හැඟීම් නැවත පණලබනු ඇති. දූෂිත ආත්මයන් වාසය කරන අමුතු යාත්‍රාවක් තුළ ආහාරයක් බවට පත් නොවී පැන යාමට සිදු වන අතර ඉදිරියට යත්ම, කරදරකාරී බෝනික්කන්ගෙන් යුත් බන්ධනාගාරයක්, රහස්වලින් පිරුණු ක්‍රීඩා පිටියක් ගවේෂණය කිරීමට සිදු වේ. ඉතිං ස්ටීම් ස්ටෝරුව තාම කොම්පියුටරේට ඉන්ස්ට්‍රෝල් කර ගෙන නැති අය මෙතනින් ගිහින් බා ගන්න. ඊට පස්සේ ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරලා රෙජිස්ටර් වෙලා ස්ටොර් (Store) ටැබ් එකෙන් නොමිලේ දෙන ලිට්ල් නයිට්මෙයාර්ස් ගේම් එක ඇඩ් කර ගන්න. ඊට පස්සේ ඩේටා තියෙන වෙලාවක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා සෙල්ලම් කරන්න. මේ ගේම් එක නොමිලේ දෙන්නේ 2021.05.30 දක්වා පමණයි. ඒ නිසා ඉක්මන් කරන්න. ජය.


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.