ලෝගෝ, බැනර්, හෑන්ඩ් බිල්, පොස්ටර්, විසිටින් කාර්ඩ් ඇතුළු ග්‍රැෆික් ඩිසනින් වැඩ වලට වැදගත් වෙන ලස්සන ෆොන්ට් 250ක් දැන්ම බාගන්න. ඩොකියුමන්ට්, ග්‍රැෆික් සහ වෙබ් ඩිසයින් වලට භාවිතා කළ හැකි පරිදි OTF, TTF, WOFF ෆෝමැට්ටු වලින් තියෙනවා. ඒ වගේම ෆොන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලා කොමර්ෂල් වැඩ වලට යොදාගන්න අවසර ලබා දීලා තියෙන නිසා කොපි රයිට් කරදර නෑ. ජය.


16 MB


ලස්සන කැටයම් ෆොන්ට් 250ක්

ලෝගෝ, බැනර්, හෑන්ඩ් බිල්, පොස්ටර්, විසිටින් කාර්ඩ් ඇතුළු ග්‍රැෆික් ඩිසනින් වැඩ වලට වැදගත් වෙන ලස්සන ෆොන්ට් 250ක් දැන්ම බාගන්න. ඩොකියුමන්ට්, ග්‍රැෆික් සහ වෙබ් ඩිසයින් වලට භාවිතා කළ හැකි පරිදි OTF, TTF, WOFF ෆෝමැට්ටු වලින් තියෙනවා. ඒ වගේම ෆොන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලා කොමර්ෂල් වැඩ වලට යොදාගන්න අවසර ලබා දීලා තියෙන නිසා කොපි රයිට් කරදර නෑ. ජය.


16 MB


1 comment:

  1. ඔබගේ ව්‍යාපාරය කුමක් වුවත් එය ගැන ඔබගේ පරිභෝගිකින් දැනුවත් කිරීමෙන්ම පමණි ඔබගේ අදායම වැඩිකරගත හැක්කේ. ඔයාගේ නිෂ්පාදනය , ආයතනය, වෙළඳ ව්‍යාපාරය, සියලුම භාණ්ඩ හා සේවා නොමිලේ අසීමිතව advertise කර ගන්න danweema.com
    වෙත පිවිසෙන්න එය පාවිච්චි කරන්න. සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ...!!!! ඔයාගේ මිතුරන්ටත් මෙය දැනුම්දෙන්න. මෙම පොස්ට් එක අනිත් අයටත් යවන්න. share / forward කරන්න.

    ReplyDelete

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.